Győr | Mosonmagyaróvár | Sopron | Csorna | Tatabánya
H - P 08.00 - 17.00

DLHODOBÝ PRENÁJOM

KRITÉRIUM POROVNANIAOPERATÍVNY LÍZING (DLHODOBÝ PRENÁJOM)
Všeobecná povaha službyPrenájom na dobu určitú v rámci PTK (Občianskeho zákonníka), ktorý môže zahŕňať služby súvisiace s prevádzkou majetku
Podľa zákona o DPH (špeciálny) charakter službyPoskytovanie služieb, pri ktorých nie je možné nadobudnúť vlastníctvo nájomcom ani na konci tohto obdobia
Účel financovaniaPoskytnutie nového alebo použitého majetku kúpeného prenajímateľom s faktúrou s DPH a daného do nájmu nájomcovi na dobu určitú. Nájomca vráti majetok prenajímateľovi na konci lehoty
MajiteľPrenajímateľ
Oprávnený držiteľNájomca
Riziko znáša povinnýPrenajímateľ a nájomca podľa Občianskeho zákonníka
Účtovanie úrokovV prípade operatívneho lízingu nie je lízingový poplatok rozdelený na kapitál a úroky
Účtovanie kapitálovej častiV prípade operatívneho lízingu nie je lízingový poplatok rozdelený na kapitál a úroky
Nadobudnutie vlastníctva nájomcomNa konci obdobia nesmie nájomca nadobudnúť vlastníctvo k majetku
Tőkerész elszámolásaOperatív lízing esetén a lízingdíj nem kerül megbontásra tőkére és kamatra.
Čie knihy obsahujú majetok?Prenajímateľ
Oprávnený účtovať amortizáciuNájomca
Právny titulpoužívanie služby
Registračné osvedčenieV registračnom oprávnení môže byť uvedený prenajímateľ ako vlastník a nájomca ako prevádzkovateľ, ale toto sa podľa súčasných daňových predpisov neodporúča, pretože ak neexistuje samostatný registrovaný prevádzkovateľ, daň z firemného motorového vozidla sa môže znížiť o sumu dane z motorových vozidiel (miestna daň založená na výkone)
Platba poplatku z nadobudnutia na začiatku termínuNájomca za zápis držiteľského práva platí 25 % z poplatku z nadobudnutia (nepovinná podmienka)
Platba poplatku z nadobudnutia na konci obdobiaNájomca nenadobudne majetok, preto.
neexistuje žiadna povinnosť platby poplatku
Zmluva ukončená na žiadosť nájomcu pred uplynutím lehotyPrenajímateľ sa zúčtuje s nájomcom. Podľa Občianskeho zákonníka má prenajímateľ nárok na zostávajúci lízingový poplatok v plnom rozsahu, ak operatívny lízing (nájom na dobu určitú) zanikne pred uplynutím lehoty. (V praxi však prenajímateľ zvyčajne vyžaduje len diskontovanú hodnotu plnej lízingovej platby od nájomcu.)