Győr | Mosonmagyaróvár | Sopron | Csorna | Tatabánya
H - P 08.00 - 17.00

Lízing

POROVNANIE TYPOV LÍZINGU

OPERATÍVNY LÍZING (DLHODOBÝ PRENÁJOM)UZAVRETÝ FINANČNÝ LÍZING OTVORENÝ FINANČNÝ LÍZING
Doba trvania zmluvy Na dobu určitú Na obmedzené časové obdobie Na obmedzené časové obdobie
Frekvencia platiebMesačnáMesačnáMesačná
Zostatková hodnotaVysoká reálna trhová zostatková hodnota (toto je pre nájomcu bez rizika)Zostatková hodnota je hodnota likvidity vozidla, ktorá je pre banku bez rizika (Na konci obdobia je spoločnosť povinná kúpiť vozidlo v zostatkovej hodnote)Zostatková hodnota je hodnota likvidity vozidla, ktorá je pre banku bezriziková.
Vlastnícke právoU prenajímateľaU prenajímateľaU prenajímateľa
Právo na používanieU nájomcuU nájomcuU nájomcu
Prevod vlastníctva (po zaplatení všetkých poplatkov)Nie je, nájomca vráti vozidlo v pevnej zostatkovej hodnoteNájomca nadobúda vlastníctvo na konci doby trvaniaNájomca dostane právo kúpnej opcie v symbolickej zostatkovej hodnote
Povinnosť platby poplatku zo strany zákazníka Mesačný poplatok zahŕňaZaplatenie celej dane z nadobudnutia v čase uzavretia zmluvyPlatba platného poplatku v prípade nákupu na konci lehoty
Účtovanie mesačných poplatkov za financovanieDá sa zúčtovať ako náklad v celkuOdpisy + úrokové nákladyOdpisy + úrokové náklady
Povinnosť platby DPH zo strany zákazníkaPočas splácania nájomného, rovnomerne na celý nájomný poplatokV prípade úžitkového vozidla celková čistá hodnota vozidla na začiatku splácania v jednej hodnote
Za osobné vozidlo nemusíte platiť zvlášť
Počas splácania lízingového obdobia rovnomerne, ale základom je kapitál (úroky nie)
Položky, ktoré znižujú základ dane z príjmov právnických osôb vo výdavkoch zákazníka Celkové nájomnéOdpisy (amortizácia) + úrokové náklady
Odpisy (amortizácia) +
úrokové náklady
Plánovanie doby trvaniaOdporúča sa prispôsobiť vozidlo dobe používaniaVoľba by mala byť úmerná dobe amortizácieVoľba by mala byť úmerná dobe amortizácie
Futamidő tervezéseA jármű használati idejéhez javasolt igazítaniAz amortizációs idővel arányosan célszerű megválasztaniAz amortizációs idővel arányosan célszerű megválasztani
Kinek ajánlottÁFA-visszaigénylésre jogosult nyereséges vállalkozásokAki rendszeres ÁFA-elszámolásra kötelezett, és általában befizető pozícióban vanAki alanyi ÁFA-mentes, és fizetési kötelezettsége így a teljes futamidőre elosztható