Győr | Mosonmagyaróvár | Sopron | Csorna | Tatabánya
H - P 08.00 - 17.00

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Aké vozidlá si môžem prenajať / lízingovať od Vás?

Okrem štyroch značiek predávaných našou firemnou skupinou je možné zakúpiť aj iné vozidlá zo skladu, respektíve si môžete prenajať aj mladé ojazdené vozidlá.

S akým dodacou lehotou by som mal počítať?

Množstvo výrobnej objednávky, ktoré je možné prijať závisí od značky.

Očakávate pokles cien na automobilovom trhu?

Očakáva sa, že zmeny výmenného kurzu EUR/Forint a prísnejšie predpisy v oblasti životného prostredia zvýšia ceny.

Čo znamená operatívny lízing?

Dlhodobý lízing je taká forma financovania vozidla, v ktorej kvalifikovaná, kompetentná spoločnosť prevádzkuje vozidlá svojich zákazníkov a plní všetky úlohy súvisiace s obstarávaním a prevádzkou.

Najdôležitejšou črtou nájomnej konštrukcie je, že administratívne a prevádzkové úlohy súvisiace s  firemnými vozidlami riadi špecializovaná spoločnosť pre správu vozového parku. S tým nájomná spoločnosť šetrí peniaze, čas, energiu a ľudské zdroje!

Aká je zostatková hodnota?

Zostatková hodnota v súlade s plánovaným použitím vozidla je budúca hodnota predaja založená na počte najazdených kilometrov a splatnosti pri zohľadnení súčasných trhových podmienok. Naši kolegovia vždy vypočítajú túto hodnotu s veľkou odbornosťou, ktorá zabezpečuje, že v prípade zmluvného plnenia nevzniká žiadne riziko zostatkovej hodnoty. Stanovenie zostatkovej hodnoty je ovplyvnené viacerými faktormi: značka a typ vozidla, nová hodnota, zachovanie hodnoty, dopyt, vybavenie, trvanie nájmu a počet najazdených kilometrov. Flash Rent Kft. vždy vypočíta pevnú (zaručenú) zostatkovú hodnotu, takže v tomto prípade, ak je vozidlo na konci doby v dobrom stave a neexistuje žiadna významná odchýlka od najazdených kilometrov uvedených v zmluve, potom na konci lehoty nevzniká žiadny ďalší účtovný záväzok.

Čo je zahrnuté v poplatku za správu vozového parku?

V každom prípade môžu naši zákazníci zostaviť svoje balíky správy vozového parku individuálne a prispôsobené ich podnikaniu. Či už ide o servis, nákup gumy a jej skladovanie, zabezpečenie náhradného auta, odnesenie – prinesenie auta, asistencia, GPS služby, tie, ktoré chcete používať môžete flexibilne prispôsobiť potrebám Vášho podnikania. Po vypočítaní budú vybrané služby zahrnuté do našich výhodných mesačných poplatkov. V prípade služieb poskytovaných spoločnosťou Flash Rent Kft. sa zľavy získané od dodávateľov a servisných partnerov prenesú na svojich partnerov z vozového parku, čím sa zabezpečí, že Vy a Vaša spoločnosť budete môcť vždy za výhodných podmienok a nákladovo efektívne prevádzkovať Váš vozový park.

V prípade dlhodobého prenájmu náš základný balík zahŕňa nasledujúce služby.

—       poplatok za používanie vozidla (obstarávanie a náklady na uvedenie do prevádzky)

—       poistenie povinnej zodpovednosti

—       Poistenie CASCO (havarijné)

—       Daň z firemného automobilu

Čo mám urobiť, ak dôjde ku škodovej udalosti?

Obráťte sa na našich kolegov do 1 pracovného dňa od 8:00 do 17.00 hodiny v pracovných dňoch pomocou jedného z nasledujúcich kontaktných údajov. Potom naši kvalifikovaní kolegovia začnú riešiť škodovú udalosť.

Telefónne číslo: + 36 – 70 – 450 – 11 – 11

e-mailová adresa: info@flashrent.hu

Mám možnosť ukončiť zmluvu pred uplynutím lehoty?

Podmienky ukončenia zmluvy pred uplynutím lehoty v základnom prípade  sú zahrnuté v našej nájomnej zmluve. V prípade individuálne uzatvorených zmlúv sa obráťte na našich kolegov ohľadom prispôsobenia obchodných podmienok pomocou kontaktných údajov uvedených nižšie.

Telefónne číslo: + 36 – 70 – 450 – 11 – 11

e-mailová adresa: info@flashrent.hu

Ako môžem počas cestnej kontroly preukázať svoje poistenie povinnej zodpovednosti?

Našim partnerom zašleme potvrdenie o zaplatení poistného potvrdzujúce  vyrovnanie poistnej zmluvy o povinnej zodpovednosti, ako aj medzinárodnú zelenú kartu, vo všetkých prípadoch bez omeškania v dni prijatia od poisťovne. Jediné, čo musíte urobiť, je priloženie dokumentov po vytlačení do  registračného osvedčenia.